Kontaktujte nás: (+420) 777 140 161 | info@hungaryhunting.eu

czech   Divočák

Divočák je nejrozšířenější hrou na maďarských územích a může být loven po celý rok.

Internationalen CIC-Punkten:

110-114,9 CIC                         Bronze

115-119,9 CIC                         Silber

ab 120 CIC                              Gold

divočák

Vzrušující je jediná honba za silnými kanci v úplňku v zimě. Při pronásledování a lovu v našich nejlepších loveckých revírech můžete také střílet zralé, kapitálové kance. Nejoblíbenějšími loveckými druhy jsou však dobře organizované křížení a tlačení lovů na divokých prasatech, kde hosté ve volné přírodě mohou denně přepravovat 5-20 kusů, v Großgattern více než 100 kusů. Podle maďarských loveckých předpisů můžete v lovu střílet také divoká prasata, která je mezi hosty velmi oblíbená. Od začátku listopadu do konce ledna se v Maďarsku pořádají honičky.


germany   Schwarzwild

Schwarzwild ist das in den ungarischen Revieren am häufigsten vorkommende Wild und kann in das ganze Jahr über bejagt werden.

Internationalen CIC-Punkten:

110-114,9 CIC                         Bronze

115-119,9 CIC                         Silber

ab 120 CIC                              Gold

Schwarzwild

Spannend ist die Einzeljagd auf starke Keiler bei Vollmond im Winter. Bei Pirsch- und Ansitzjagden in unseren Toprevieren kann man auch reife, kapitale Keiler schießen. Die beliebtesten Jagdarten sind aber die gut organisierten Riegel- und Drückjagden auf Schwarzwild bei denen die Gäste in freier Wildbahn täglich 5-20 Stück, in Großgattern mehr als 100 Stück Wild zur Strecke bringen können.  Laut den ungarischen Jagdvorschriften darf man bei den Sautreibjagden auch Kahlwild mitschießen was bei den Gästen sehr beliebt ist. Die Sautreibjagden werden in Ungarn von Anfang November bis Ende Januar organisiert.