Kontaktujte nás: (+420) 777 140 161 | info@hungaryhunting.eu

Organizování a zprostředkování lovu

Vítejte v naší společnosti HUNGARY HUNTING s.r.o.!

czech   Milí lovečtí hosté!

Rádi bychom Vám představili naši společnost i naše lovecké nabídky několika slovy.

Je to společnost, jejíž zakladatel Mgr. Jaroslav Veselka má více než 25 let zkušeností s organizováním loveckých cest do Maďarska.

Naše firma od počátku spolupracuje s paní Adrienem Németh, která pracovala od roku 1985 na pozici asistentky u prominentní firmy MAVAD.

Rádi Vás proto informujeme, že naše dlouholeté lovecké zkušenosti a znalosti nám umožňují Vám nabídnout prožití nezapomenutelných loveckých zážitků a to i těm nejnáročnějším loveckým hostům.

Klasický lov maďarských srnců je organizován na velkých pšeničných polnostech ve východním Maďarsku pomocí terénních automobilů, na požádání je zde možnost praktikovat lov s koňským kočárem.

Lovecká sezóna srnců začíná 15. dubna. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem doporučujeme našim hostům, aby na začátku sezóny co nejrychleji uskutečnili lov srnců ve východním Maďarsku. V této době není vegetace příliš vysoká a lovci budou mít nejlepší šanci získat požadované podmínky pro střelbu.

Lov srnců v době říje - koncem července - začátku srpna má své zvláštní kouzlo. Vábení srnců může být nejen velkým zážitkem pro lovce, ale i pro cestující rodinu. Lov srnců v létě může být dobře kombinován s výletem s celou rodinou.

Máme výborné kontakty s lesními správami a renomovanými loveckými společnostmi, soukromými oblastmi po celém Maďarsku, pokud máte zvláštní přání týkající se lovu v Maďarsku, budeme se snažit co nejlépe vyhovět Vašim přáním a požadavkům.

Ředitel společnosti:

Mgr. Jaroslav Veselka


Herzlich willkommen bei unserer Firma HUNGARY HUNTING s.r.o.!

germany   Liebe Jagdgäste!

Wir möchten Ihnen hiermit unsere Firma sowie unsere Jagdangebote mit einigen Worten vorstellen.

Es handelt sich um eine Firma, deren Gründer Mgr. Jaroslav Veselka verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Organisation von Jagdreisen nach Ungarn.

Unsere Firma arbeitet mit Frau Adrien Németh zusammen, die seit 1985 als Assistentin der renommierten Firma MAVAD tätig ist.

Mit Freude können wir Ihnen also mitteilen, dass die langjährigen Jagderfahrungen und Kenntnissen unserer Mitarbeiter ermöglichen, auch unseren anspruchsvollsten Gästen unvergessliche Jagderlebnisse anzubieten.

Die klassische ungarische Rehbockjagd wird auf den großen Weizenfeldern in Ostungarn mit dem Geländewagen ausgeübt aber auf Wunsch besteht die Möglichkeit, die Jagd auch mit Pferdekutsche auszuüben.

Die Jagdsaison auf den Rehbock beginnt am 15. April. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung empfehlen wir unseren Gästen die Rehbockjagd in Ostungarn möglichst gleich am Anfang der Saison auszuüben. Zu dieser Zeit ist die Vegetation noch nicht zu hoch und die Jäger werden die besten Chancen haben, die erwünschten Rehböcke zum Abschuss zu bekommen.

Die Rehbockjagd in der Blattzeit Ende Juli-Anfang August hat ihren besonderen Reiz. Der Ruf der Rehböcke kann aber nicht nur für die Jäger, sondern auch für die mitfahrende Familie ein großes Erlebnis sein. Die Rehbockjagd im Sommer lässt sich mit einer Urlaubsreise mit der Familie gut verbinden.

Wir haben mit den Forstverwaltungen und den seriösen Jagdgesellschaften, privaten Revieren in ganz Ungarn ausgezeichnete Kontakte. Sollten Sie bezüglich einer Jagd in Ungarn besondere Wünsche haben, werden wir unser Bestes tun, Ihren Wünschen jeweils nachzukommen.

Geschäftsführer:

Mgr. Jaroslav Veselka